Tourist Board Špindlerův Mlýn

Vítejte na platformě

Co je Tourist Board ?

Tourist board 2021 je vznikající organizace destinačního managementu Špindlerova Mlýna. Iniciativa vzniku této organizace vzešla z návrhu Komise cestovního ruchu zřízenou Městem Špindlerův Mlýn. Organizace vzniká za podpory nejsilnějších subjektů cestovního ruchu destinace, kterými jsou: Město Špindlerův Mlýn a Melida, a.s. - provozovatel Skiareálu Špindlerův Mlýn.

Plánovaný vznik a certifikace (Českou centrálou cestovního ruchu - Czech Tourism) je v roce 2021. V současnosti jsou již zahájeny činnosti pro vznik a navázání spolupráce. 

 

Hlavní cíle: 

  • Ucelení marketingových aktivit napříč Špindlerovým Mlýnem.

  • Být leaderem propagace cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně.

  • Systémová práce a příprava jednotlivých podprojektů spojených s cestovním ruchem v lokalitě Špindlerův Mlýn.

Všechny cíle vedou k zefektivnění a sdružení finančních prostředků.

 

Financování projektu:

Celkové náklady projektu se dělí mezi Město Špindlerův Mlýn a Melida, a.s. v momentálním složení v poměru:

  • 50% Město Špindlerův Mlýn

  • 50% Melida, a.s.

V budoucnu se struktura financování bude měnit s přibývajícími partnery Tourist boardu.